Komplettering av blankt överklagande

Komplettering av blankt överklagande

När du kompletterar ett överklagande efter att du lämnat in ett blankt överklagande och ansökt om anstånd, är det några uppgifter du behöver ha med.

Här är webbformulär (pdf) och wordmallar som du kan använda:

Webbformulär för utveckling av grunderna för talan (pdf)

Mall för utveckling av grunderna för talan (Word)

Du använder mallarna genom att kopiera malltexten till ett nytt dokument. Följ instruktionerna och fyll i den text du behöver. Kom ihåg att stryka instruktionstexten innan du skickar in överklagandet. 

Tips och instruktioner

Berätta varför domstolen ska pröva ditt överklagande och bestämma som du vill. Du kan också bifoga bevisning av olika slag, exempelvis läkarintyg.

Du ska ange när domen som du har överklagat är meddelad och domens målnummer. Det gör du i första stycket, under “Utveckling av grunderna…” 
I stycket under ska du fylla i när det blanka överklagandet inkom till domstolen samt hur mycket anstånd du har fått.

Informationen under punkterna ”Vårdnadshavare”/”God man”/”Förvaltare” fyller du bara i om du har en sådan. Det är viktigt att du bara har kvar den titel som gäller för din företrädare. Alltså, om du har en god man tar du bort Vårdnadshavare och Förvaltare.

Om du inte har vårdnadshavare, god man eller förvaltare tar du bara bort det stycket helt. Detsamma gäller för informationen under punkten Ombud.

Du ska skriva vad det är du vill att domstolen ska göra. Du kan läsa mer om detta under avsnittet Att överklaga.

Du ska under Grunder skriva varför domstolen ska bestämma så som du vill. I denna del handlar det om att i en eller ett par meningar förklara varför du ska få som du vill.

Under rubriken Omständigheter ska du skriva vilka omständigheter som ger dig rätt. Omständigheter, eller sakomständigheter, är fakta. Det handlar alltså här om att redogöra för vilka fakta som finns och som ger dig rätt. Du ska under Bevisning skriva upp vilken bevisning du vill använda som stöd för ditt överklagande. Du ska också skriva vad du vill bevisa med varje bevis.

Läs mer om bevisning

Under Utveckling av talan kan du beskriva lite olika saker: 

Läs mer om utveckling av talan (instruktioner och exempel)

Skriv datum för överklagandet, skriv under, bifoga alla bilagor, inklusive fullmakt och/eller bevis om ställföreträdarskap om aktuellt (om du har ett ombud eller en ställföreträdare är det hen som oftast skriver under).