Mall för överklagande

Mallar att använda när du överklagar

När du överklagar ska du alltid lämna in ett skriftligt dokument där du skriver dina personuppgifter och talar om varför domstolen ska ändra ett visst beslut och vad du vill att domstolen ska besluta. Skicka gärna med läkarintyg eller annan bevisning.

Här finns mallar du kan använda när du överklagar.

Webbformulär för överklagande av myndighetsbeslut (pdf)

Mall för överklagande av myndighetsbeslut (Word)

Du kan fylla i webbformuläret vid datorn. Då fungerar det bäst om du använder Google Chrome som webbläsare! Klicka på knapparna markerade med ”Info” för att få upp hjälp och instruktioner om vad du ska fylla i! Ladda ned formuläret och öppna med en pdf-läsare på datorn om du har svårt att se instruktionerna (det fungerar tyvärr inte lika bra i alla webbläsare).
OBS! Om inte all text får plats i formuläret kan du skicka med en bilaga där du har med resterande text. 

Om du istället vill använda Wordmallen följer du instruktionerna och fyller i den text du behöver. Kom ihåg att stryka instruktionstexten som finns i mallen innan du skickar in överklagandet. 

Ibland behöver du skicka in ett överklagande av ett myndighetsbeslut, men hinner inte bli klar innan tiden för att överklaga har gått ut.

Då kan du skicka in ett blankt överklagande, där du ber om mer tid för att kunna förklara varför du ska få rätt. 

Länk: Mallar för att överklaga blankt

Om du vill överklaga ett beslut till Kammarrätten eller till Högsta förvaltningsdomstolen behöver du använda en särskild mall.

Här är mallen:

Mall för överklagande till-överinstans (Word)

Här behöver du även skriva varför Kammarrätten eller Högsta förvaltningsdomstolen ska ge prövningstillstånd. Detta gör du under rubriken “Skäl för Kammarrätten att meddela prövningstillstånd”.

Läs om de olika grunderna för prövningstillstånd

Tips och instruktioner

Läs överklagandehänvisningen!

Av överklagandehänvisningen i ditt beslut ska det stå vilken domstol eller nämnd som ska pröva ditt överklagande. Den finns vanligen längst bak i ditt beslut och har ofta rubriken ”Hur du överklagar” eller ”Om du inte är nöjd med ditt beslut”.

Så här fyller du i formuläret/mallen:

Högst upp till vänster i formuläret fyller du i vilken domstol eller nämnd som ska pröva ärendet.

Du ska fylla i vilket beslut du vill överklaga. Detta gör du i första stycket, under Överklagande av…

Du ska sedan fylla i när du fick del av beslutet. Du kan läsa mer om vad som menas med detta under Delgivning.

Du ska fylla i uppgifter om dig själv. Det gör du under Klagande.

 

Informationen under punkterna ”Vårdnadshavare”/”God man”/”Förvaltare” fyller du bara i om du har en sådan.

Det är viktigt att du bara har kvar den titel som gäller för din företrädare. Alltså, om du har en god man tar du bort Vårdnadshavare och Förvaltare.

Om du inte har vårdnadshavare, god man eller förvaltare tar du bara bort det stycket helt. Detsamma gäller för informationen under punkten Ombud.

Du ska skriva vad det är du vill att domstolen ska göra. Detta fyller du i under rubriken Yrkande. Du kan läsa mer om detta under avsnittet Att överklaga.

Under rubriken Grunder ska du skriva varför domstolen ska bestämma så som du vill. I denna del handlar det om att i en eller ett par meningar förklara varför du ska få som du vill.

Läs mer om Grunder (Instruktioner och exempel)

Under rubriken Omständigheter ska du skriva vilka omständigheter som ger dig rätt. Omständigheter, eller sakomständigheter, är fakta. Det handlar alltså här om att redogöra för vilka fakta som finns och som ger dig rätt.

Du ska under Bevisning skriva upp vilken bevisning du vill använda som stöd för ditt överklagande. Du ska också skriva vad du vill bevisa med varje bevis.

Läs mer om bevisning

Under Utveckling av talan kan du beskriva lite olika saker: 

Läs mer om utveckling av talan (instruktioner och exempel)

Skriv datum för överklagandet, skriv under, bifoga alla bilagor, inklusive fullmakt och/eller bevis om ställföreträdarskap om aktuellt (om du har ett ombud eller en ställföreträdare är det hen som oftast skriver under).