Funktionsrättsguiden

Guiden till dina rättigheter

Visste du att det finns en FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Konventionen beskriver dina rättigheter och Sverige ska se till att dessa rättigheter genomförs.

Den här guiden vänder sig till dig som har någon form av funktionsnedsättning och vill veta mer om dina rättigheter och hur du ska göra för att vill ansöka om stöd eller överklaga beslut från myndigheter. 

Bild - Mina rättigheter

Mina rättigheter

Vilka rättigheter har du i skolan, på jobbet eller på fritiden? Här beskriver vi vilka rättigheter som gäller för personer med funktionsnedsättning olika områden.

Bild - Hit kan du vända dig

Hit kan du vända dig

Här berättar vi var du kan vända dig för att anmäla felaktigheter eller överklaga beslut som exempelvis handlar om skola, arbete eller personligt stöd.

Bild som föreställer en person som läser i en stor bok med en paragraf på framsidan

Hur du ansöker och överklagar

Här hittar du information om vad du ska tänka på när du ansöker om förmåner och stöd - och hur du överklagar beslut från myndigheter.

Illustration – Deltagande i det politiska och offentliga livet

Argumentera utifrån konventionen!

FN-konventionen är ingen lag, men domstolarna ska ändå bry sig om den. Här får du veta hur du kan använda konventionen när du överklagar.

Bild - Funktionsrättskonventionen - artikel 1-33

Funktionsrättskonventionen - Artikel för artikel

Artikel 1-33 i Funktionsrättskonventionen - artikel för artikel. Här presenteras bland annat konventionens alla rättighetsartiklar.

Illustration - Barn med funktionsnedsättning

Barnrättsguiden

Barnrättsguiden vänder sig till dig som är förälder till ett barn med funktionsnedsättning. Här får du råd och stöd om hur du tar tillvara ditt barns rättigheter.

Teckenspråksguiden

Här är tio filmer på teckenspråk om dina rättigheter och hur du kan argumentera med hjälp av Funktionsrättskonventionen.

Introduktion på lättläst svenska

Här är en introduktion till guiden på lättläst svenska.
Vi berättar om dina rättigheter
och hur du ska göra för att överklaga beslut.