Bevisning

Bevisning

Du bör alltid ge in sådan bevisning som myndigheten eller domstolen begär. Du kan även ge in annan bevisning som du tror kommer att hjälpa dig att få rätt.

I Sverige gäller fri bevisföring. Detta innebär att du kan åberopa vilken bevisning du vill. Det finns olika former av bevisning:

Skriftlig: Intyg av olika slag, kontrakt, kostnadsräkningar, räkningar med mera.

Muntlig: Förhör med experter, personal, anhöriga och andra.

Annan bevisning: Föremål, bilder, bostäder, andra byggnader. (Om du vill att domstolen faktiskt ska komma och titta på din bostad eller en annan byggnad begär du att domstolen ”ska hålla Syn”. Oftast torde det gå lika bra att fota eller filma de byggnader du vill att domstolen ska titta på.)

Här är några exempel på olika typer av bevisning:

 • Medicinska intyg:
  – Läkarintyg
  – Arbetsterapeutbedömning, exempelvis en ADL-bedömning
  – Intyg från psykolog, kurator, sjukgymnast med mera
 • Andra sorters intyg
 • Uppgifter om inkomst
 • Kontrakt av olika slag
 • Kostnadsberäkningar
 • Vittnesförhör
  – Kan hållas med den eller de personer som du tror kan hjälpa dig att visa att ditt överklagande ska bifallas.
 • Sakkunnigutlåtanden

Ska kopior eller original skickas in?

I regel går det bra att skicka in kopior.
Om du skickar in en kopia och motparten ifrågasätter äktheten eller domstolen annars begär att du ska skicka in originalet är det mycket viktigt att du gör det.
Du ska givetvis ta en egen kopia och behålla denna om du skickar in originalet.