Mina rättigheter

Mina rättigheter

Sverige har skrivit under och godkänt användningen av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi kallar den här konventionen för Funktionsrättskonventionen. Du kan använda Funktionsrättskonventionen för att se vilka rättigheter du har inom olika områden.

Här kan du se vad konventionen säger om din rätt till exempelvis utbildning, personligt stöd och att kunna leva som andra i samhället. Du kan också läsa vår genomgång av Alla rättigheter – artikel för artikel.

Fördjupning – Lär dig mer om konventionen!

Länk: Mer om Funktionsrättskonventionen