Att överklaga blankt till överinstans

Här är en mall du kan använda när du vill göra ett blankt överklagande till Kammarrätten eller till Högsta förvaltningsdomstolen:

Wordmall för blankt överklagande av dom

Här är en mall att använda när du sedan kompletterar ditt överklagande:

Wordmall för utveckling av grunderna för talan till överinstans

När du utvecklar grunderna för talan ska du också skriva varför Kammarrätten ska meddela prövningstillstånd. Detta gör du under ”Skäl för Kammarrätten att meddela prövningstillstånd”.

Berätta varför domstolen ska pröva ditt överklagande (om prövningstillstånd krävs). Om prövningstillstånd inte krävs tar du bort den delen från formuläret. Vilka grunder för prövningstillstånd som gäller i ditt ärende ska stå i överklagandehänvisningen.

Läs mer om de olika grunderna för prövningstillstånd 

Du ska ange alla de skäl för prövningstillstånd som du tycker att du har. Du kan alltså både exempelvis ange att kammarrätten ska pröva överklagandet eftersom förvaltningsrätten har dömt fel och att det saknas vägledande avgöranden. Du bör förklara varför de olika grunderna för prövningstillstånd är tillämpliga i ditt fall.

Exempel: 
”Kammarrätten bör meddela ändringsdispens eftersom förvaltningsrätten har bortsett från det medicinska underlaget som visar att XX har rätt till sökt insats.”

I andra instans, det vill säga när ditt överklagande redan har prövats av en domstol eller nämnd, krävs ofta prövningstillstånd. Den högre domstolen tittar då först på ditt överklagande och bedömer om de ska pröva det. Det finns fyra olika grunder för att få prövningstillstånd i kammarrätten. Du kan läsa mer om dessa under avsnittet Hur du ansöker och överklagar.