Grundprinciper och tolkning

Respekten för människans värde är en grundprincip

Alla människor har rätt att behandlas med respekt för sin integritet och sitt inneboende värde. Det här är en grundprincip som alla mänskliga rättigheter bygger på. En annan grundprincip i Funktionsrättskonventionen är att alla personer med funktionsnedsättning har rätt att fatta sina egna beslut. Rätten till individuellt självbestämmande innefattar också rätten till personlig utveckling, privatliv och integritet, tmen också till att aktivt kunna delta i det offentliga och politiska livet och att vara inkluderad i samhället.

Det här finns med i Funktionsrättskonventionens så kallade ”allmänna principer”.