Funktionsrättskonventionen

Sverige har skrivit under och godkänt användningen av FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vi kallar den här konventionen för Funktionsrättskonventionen.

Du kan använda konventionen för att överklaga ett beslut från myndigheter, men det går också att anmäla att någon har brutit mot de rättigheter som finns med i konventionen.