Personligt stöd-

Personligt stöd

Illustration - Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Funktionsrättskonventionen säger att alla personer med funktionsnedsättning ska ges förutsättningar att leva ett oberoende liv. Därför har alla personer med funktionsnedsättning rätt till det stöd som behövs för att de ska kunna vara fullt delaktiga och inkluderade i samhället och kunna välja vem de vill bo med. 

En av de stödformer som nämns i konventionen är personlig assistans. Men det kan även handla om olika typer av stöd i hemmet, ledsagning och avlösning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning.  

Personer med funktionsnedsättning har rätt till ett oberoende, fullt delaktigt och inkluderat liv i ett samhälle som respekterar funktionsnedsättningar som en del av den mänskliga mångfalden.

Personer med funktionsnedsättning ska på lika villkor som andra ha möjlighet till delaktighet och inkludering i arbetsmarknad, utbildning, kultur och fritid, politik och offentliga uppdrag, och till det stöd som behövs för att uppnå det.

Läs mer i Alla rättigheter – artikel för artikel:

Artikel 19 – Rätt att leva självständigt och att delta i samhället

Artikel 19 ger alla personer med funktionsnedsättning rätt att välja var och med vem man vill bo på lika villkor som andra. Ingen ska vara tvungen att bo i en särskild boendeform.

Alla personer med funktionsnedsättning har även rätt till det stöd som behövs för att de ska kunna vara fullt delaktiga och inkluderade i samhället och kunna välja vem de vill bo med. Det kan handla om personlig assistans eller andra stödformer som ger möjlighet till ett eget, oberoende liv.

Artikel 23 – Respekt för hem och familj

Artikel 28 – Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet

Artikel 3 – Allmänna principer

Artikel 19 ska läsas tillsammans med Funktionsrättskonventionens allmänna principer, men även med de andra rättighetsartiklarna i konventionen.

Fördjupning:

FN tar fram en allmän kommentar som handlar om artikel 19. Den ska göra det lättare att tolka innehållet i artikeln:

Länk: Allmän kommentar nr 5 om artikel 19 (på Engelska) 5