Mer om stödjande beslutsfattande

Mer om stödjande beslutsfattande

Ett stödjande beslutsfattande kan se ut på olika sätt. En stödperson ska hjälpa dig att fatta beslut och hantera alla de vardagsärenden som rör beslutsfattande. Det kan handla om att ingå avtal, handla, betala räkningar, välja utbildning, boende, arbete med mera. Men viktigt att komma ihåg är att stödpersonen bara ska hjälpa dig – aldrig bestämma åt dig!

Vad innebär ett stödjande beslutsfattande enligt Funktionsrättskonventionen?

  • Ett stödjande beslutsfattande kan vara mer eller mindre formellt.
    Att anlita en God man är ett exempel på ett stödjande beslutsfattande som bygger på ett formellt beslut, men det kan också handla om mer informella relationer. Det kan till exempel vara en anhörig eller en vän som hjälper dig.

  • Ett stödjande beslutsfattande får inte kosta mycket pengar utan ska helst vara gratis för dig. Att du saknar pengar för att betala för stöd får inte innebära att du nekas sådant stöd.

  • En annan person får bestämma i stället för dig, men bara om du inte på något sätt kan meddela vad du vill och alla praktiska möjligheter att ta reda på vad du vill har uttömts. De beslut som fattas måste då stämma överens med vad personen tror är din vilja. Det betyder att din vilja och dina önskemål ska respekteras. Personen får inte fatta beslut utifrån vad som är bäst för dig om det inte också kan antas vara vad du vill.

  • Det ska finnas en fungerande, oberoende övervakning, för att se till att ingen bestämmer åt dig, utnyttjar dig eller på något sätt får dig att handla på ett sätt som du inte själv vill. Bland annat ska det finnas möjlighet till domstolsprövning och att det finns en eller flera tillsynsmyndigheter.

  • Ett framtidsdirektiv är ett dokument där du på förhand kan skriva vilka beslut som ska fattas om du skulle behöva stöd i ditt beslutsfattande i framtiden. Det kan också handla om att få hjälp av en stödperson som du själv har fått möjlighet att välja. Den här modellen har till viss del införts i Sverige genom en ny lag som gör det möjligt att upprätta en så kallad framtidsfullmakt.