Funktionsrättsguiden

Den här guiden vänder sig till dig som har någon form av funktionsnedsättning och som vill ansöka om stöd via Försäkringskassan eller andra myndigheter. Vi berättar också hur du kan överklaga beslut och hur det går till att driva sitt fall i domstol.

I menyn till vänster på sidan finns all information om hur du gör när du överklagar, oavsett om ditt problem inträffar inom skolan eller vården – om det handlar om personlig assistans eller bristande tillgänglighet. 

Vi berättar också var du kan vända dig för att få mer information.

Det finns en särskild FN-konvention som handlar om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar – Funktionsrättskonventionen. Sverige har godkänt konventionen och åtagit sig att förverkliga de rättigheter som beskrivs där. I guiden berättar vi mer om vilka rättigheter som finns med i Funktionsrättskonventionen och hur du kan hänvisa till rättigheterna när du är missnöjd med ett beslut från en myndighet. 

Funktionsrättskonventionen är ingen lag

Funktionsrättskonventionen är inte någon lag och kan därför inte tillämpas direkt hos myndigheter eller domstolar. Om du som enskild upplever att en myndighet eller domstol har kränkt dina rättigheter måste du därför alltid gå till svensk lag. Till den svenska lagstiftningen räknas idag även Europakonventionen och EU-rätten. 

I den här guiden hänvisar vi till de viktigaste svenska lagarna inom olika områden.  Du får sedan undersöka vad som står där.

Om du har problem med att få det stöd du behöver för att kunna tillgodogöra dig en utbildning på lika villkor som andra kan du börja med att gå till artikel 24 Funktionsrättskonventionen som handlar om utbildningsfrågor.

När du har tagit reda på vilka rättigheter du har enligt konventionen kan du börja leta i den svenska lagstiftningen för skolan (Skollagen) för att se om och i så fall på vilket sätt dina rättigheter under artikel 24  i konventionen finns uttryckta i den svenska lagen. 

Svenska lagar ska tolkas utifrån Funktionsrättskonventionen

Att Funktionsrättskonventionen har godkänts av Sveriges riksdag innebär att de svenska lagarna ska tolkas på ett sätt som står i överensstämmelse med konventionen.

Både myndigheter och domstolar ska tolka de svenska lagarna utifrån konventionstexterna. Men om det finns en konflikt mellan konventionen och den svenska lagen är det lagen som har företräde.

Att använda konventionen 

Det är upp till dig som enskild att argumentera för att de svenska lagarna i enskilda fall ska tolkas utifrån konventionen! Det kan du göra när du överklagar beslut från myndigheter om exempelvis stöd och förmåner.

Det finns inga garantier för att domstolar eller myndigheter kommer att bemöta dina argument eller lyssna på dem. Det är också viktigt att känna till att myndigheter och domstolar hittills har varit ganska ovilliga att tolka svenska lagar utifrån Funktionsrättskonventionens krav, så du kan inte alltid förvänta dig framgång. 

Guidens upplägg

Guidens olika avsnitt finns alltid i menyn till vänster på sidan, men du kan enklast följa guiden genom att klicka dig fram med knapparna längst ned på sidan.

Nästa avsnitt är en introduktion till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.