När du kontaktar myndigheten

Myndigheten ska hjälpa dig

Illustration - Kontakt med myndigheten

Myndigheterna ska hjälpa dig och underlätta för dig när du är i kontakt med dem. De har en långtgående skyldighet att hjälpa dig och ge dig service. 

Som enskild kan du alltid höra av dig till en myndighet och begära information om vilka bestämmelser som gäller i ditt fall.

Myndigheten ska ge dig vägledning, råd och upplysningar. Men myndigheterna ska dessutom berätta vilka insatser eller förmåner du kan ansöka om.

Myndigheten kan exempelvis hjälpa visa hur du ska göra för att ansöka om stöd och förmåner hos Försäkringskassan.

Myndigheten behöver inte berätta hur du ska skriva för att din ansökan ska beviljas, men de ska informera dig om vad som krävs för att ha rätt till förmånen eller insatsen.
Vid behov kan myndigheten hjälpa till med att fylla i ansökan och de kan också informera dig om vilka läkarintyg och andra handlingar som ska finnas med.

Du ska även få information från myndigheten om du behöver komplettera din ansökan med ytterligare utredning eller läkarintyg.

Det här ska myndigheten informera om:

  • Hur en ansökan görs
  • Hur olika blanketter ska fyllas i
  • Vilka handlingar som bör bifogas
  • Vilka tidsfrister som gälle

Biträde och ombud

Du kan ta hjälp av någon person du litar på i dina kontakter med myndigheten.
Det kan vara en anhörig eller vän. Men du kan också välja någon annan betrodd person, exempelvis en jurist. 

Ett biträde sitter med vid möten och hjälper dig, men kan inte agera i ditt ställe.

Ett ombud har fullmakt att företräda dig. Du har alltid rätt att representeras av ett ombud.
I viktigare ärenden behöver ombudet kunna visa upp en skriftlig fullmakt för att få företräda dig. Du måste alltid lämna en fullmakt om myndigheten eller domstolen kräver det. 

Behöver du hjälp att skriva en fullmakt? Här är en mall du kan använda:

Mall: Fullmakt (Word)

Ladda ned dokumentet och följ instruktionerna (i svart text). Använd datorn för att skriva in uppgifterna i dokumentet. Skriv sedan ut och underteckna dokumentet.

Du har rätt att kontakta myndigheten

Du ska kunna kontakta myndigheten. När du kontaktar myndigheten elektroniskt är det bättre att skicka mejl än att skicka sms.

Myndigheter ska ta emot frågor via mejl, men har idag inte samma skyldighet att ta emot information via sms.
Det är inte säkert att myndigheter alltid svarar på dina frågor via mejl, men de bör svara om du önskar det.

Myndigheten ska besvara dina frågor så snart som möjligt och inom skälig tid.  En svarstid på några dagar bör i regel anses vara en skälig svarstid. Dröjer svaret längre än så bör du bli informerad om detta.

Om du vänder sig till fel myndighet ska myndigheten upplysa dig om det, och om möjligt hänvisa dig till rätt myndighet.

Gäller det en ansökan eller annan dokumentation ska myndigheten skicka vidare handlingarna till den rätta myndigheten. Om myndigheten skickar vidare dina handlingar ska den upplysa dig om det. Sekretesshandlingar som inte kan mejlas på ett säkert sätt bör skickas med post av myndigheten.

Muntlighet vid handläggningen av ärenden

När du ska lämna information till myndigheten finns alltid en viss möjlighet att välja att prata med myndigheten istället för att skriva, men om det är nödvändigt på grund av funktionsnedsättning har du har rätt att välja att lämna uppgifter vid muntliga samtal i större omfattning. Myndigheten har skyldighet att anteckna all information som lämnas vid muntliga samtal som kan ha betydelse för myndighetens beslut.

Läs mer om muntlig handläggning och förändringarna enligt den nya förvaltningslagen.