Mer om muntlig handläggning – förändringar i den nya förvaltningslagen

Mer om muntlig handläggning

I den nya förvaltningslag som gäller från 1 juli 2018 har myndigheterna möjlighet att besluta att handläggningen helt eller delvis ska vara muntlig. Hänsyn ska tas till den enskildes önskemål och behov, men det är myndigheten som ytterst bestämmer handläggningsform. Myndigheten ska ta hänsyn till om det på grund av en funktionsnedsättning är lättare för dig att prata istället för att skriva.

Det finns en skillnad mellan en muntlig handläggning och att lämna muntliga uppgifter. Som står i stycket ovanför har myndigheten sista ordet när det gäller att bestämma handläggningsform, men du har rätt att lämna uppgifter muntligt till myndigheten. Du har inte en ovillkorlig rätt att lämna muntliga uppgifter, men den rätten är starkare än möjligheten till en muntlig handläggning eller att få ha delar av en handläggning muntligt.

OBS! Myndigheten har skyldighet att anteckna all information som lämnas vid muntliga samtal som kan ha betydelse för myndighetens beslut. Om du lämnar uppgifter muntligen bör du be att få se den tjänsteanteckning eller protokoll som tjänstemannen har gjort med uppgifterna. Detta för att kontrollera att uppgifterna stämmer med vad du själv har sagt.