Muntlig förhandling

Muntlig förhandling

En muntlig förhandling innebär att du kommer till domstolen och får berätta vad det är du vill och berätta varför du vill det.

Motparten kommer också dit och argumenterar för varför den har fattat sitt beslut. Domstolen lyssnar på er båda och kan också ställa frågor till er.

"Rättegång"

Muntlig förhandling är det som brukar kallas för rättegång. Vid en muntlig förhandling kan du kalla vittnen för att bevisa att du har rätt till det du vill ha. Det kan finnas olika skäl till att domstolen väljer att  hålla en muntlig förhandling.

De kanske vill ta reda på vad du och din motpart tycker i en viss fråga, men det kan också handla om att få fram tillräckligt beslutsunderlag, exempelvis genom att förhöra vittnet.

Inom förvaltningsprocessen är den muntliga förhandlingen bara en del av handläggningen. Handläggningen kan också många gånger ske helt utan muntlig förhandling. Men om du vill förhöra vittnen eller lägga fram annan utredning vid förhandlingen är detta något som talar för att domstolen bör hålla muntlig förhandling.

Om du har ett ärende i förvaltnings- eller kammarrätt och begär att en muntlig förhandling ska hållas – Då ska domstolen som regel gå med på detta. Men om domstolen tycker att en muntlig förhandling är onödig kan den säga nej.

Om domstolen tycker att utredningen i målet är fullt tillräcklig utan muntlig förhandling kan domstolen tycka att det inte behövs en muntlig förhandling.