Tips på hur du kan använda guiden

Tips på hur du kan använda guiden

Här är ett exempel på hur du kan arbeta med guiden. Exemplet gäller skolområdet, men du kan använda samma arbetsmetodik oavsett rättighetsområde:

1. Om du har problem med att få det stöd du behöver för att kunna tillgodogöra dig en utbildning på lika villkor som andra kan du börja med att läsa om dina rättigheter i artikel 24 i Funktionsrättskonventionen.

2. Sedan kan du leta i Skollagen för att se om dina rättigheter har genomförts. Det kan vara så att en rättighet till viss del har genomförts men att den inte fullt ut lever upp till kraven enligt konventionen.

3. Om du hittar dina rättigheter i Skollagen kan du sedan vända dig till skolan eller Skolväsendets överklagandenämnd om skolan redan har fattat beslut att inte ge dig stöd. Om dina rättigheter inte har genomförts helt och hållet kan du i vissa fall argumentera för att skolan eller överklagandenämnden ska ta hänsyn till Funktionsrättskonventionen när den tillämpar skollagen.  

4. Om du inte hittar dina rättigheter i Skollagen eller någon annan lagstiftning kan du inte använda Funktionsrättskonventionen. Glöm inte att Europakonventionen gäller som svensk lag och att dina rättigheter kan finnas där. Detsamma gäller EU-rätten.