Testsida_readspeaker

Test för att kolla att Readspeaker fungerar.