När du vill överklaga ett beslut och har bråttom – Blankt överklagande

Blankt överklagande

Ibland behöver du skicka in ett överklagande av ett myndighetsbeslut, men hinner inte bli klar innan tiden för att överklaga har gått ut. Då kan du skicka in ett blankt överklagande, där du ber om mer tid för att kunna förklara varför du ska få rätt.

Här är webbformulär och wordmallar som du kan använda:

Webbformulär för blankt överklagande av myndighetsbeslut (till första instans)

Mall för blankt överklagande av myndighetsbeslut (Word)

Tips och instruktioner

Vilka uppgifter ska finnas med?

När du vill överklaga och be om mer tid för att överklaga ett myndighetsbeslut behöver bara en del uppgifter finnas med.

De viktigaste är:

 1. Uppgifter om dig. Det är det som du fyller i under ”Klagande”.

 2. Vilket beslut/vilken dom du vill överklaga. Det fyller du i på raden ”Överklagande av” i formuläret.

   

 3. När du fick del av beslutet/domen. Du kan läsa mer om vad som menas med detta under Delgivning.

 4. Vad du vill att domstolen ska göra, detta fyller du i under rubriken Yrkande.

  Exempel: Du har fått avslag på din ansökan om färdtjänst. Då anger du under Yrkande:XX yrkar att Förvaltningsrätten i Stockholm med ändring av Trafiknämnden i Stockholms läns landstings beslut beviljar hen tillstånd till färdtjänst.

 5. Att du skriver att du vill få mer tid på dig. Du kanske behöver mer tid för att:
  – förklara varför du överklagar
  – eller kanske för att hinna ta fram och komma in med eventuell bevisning, exempelvis läkarintyg.

 6. Informationen under punkterna Vårdnadshavare/God man/Förvaltare fyller du bara i om du har en sådan. Det är viktigt att du bara har kvar den titel som gäller för din företrädare. Alltså, om du har en god man tar du bort Vårdnadshavare och Förvaltare. Om du inte har vårdnadshavare, god man eller förvaltare tar du bara bort det stycket helt. Detsamma gäller för informationen under punkten ”Ombud”.