Hur du använder konventionen

Du kan använda Funktionsrättskonventionen inom flera olika områden.
Här kan du se vad konventionen säger om din rätt till exempelvis utbildning, personligt stöd och att kunna leva som andra i samhället.

Här får du veta:

  • Vilka artiklar i konventionerna som är aktuella inom olika områden 
  • Hur överklagandeprocessen går till
  • Hur du gör för att åberopa konventionen

 

Skola/utbildning

Skola/utbildning

Personlig assistans

Personligt stöd

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Hälsa

Sjukvård och psykiatri

Tillgänglighet

Barn med funktionsnedsättningar

I arbetslivet

I arbetslivet