Tillgänglighet–

Tillgänglighet

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Det kan till exempel handla om att en arbetsgivare eller verksamhetsansvarig inte genomför skäliga åtgärder för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna jobba, studera eller använda samhällsservice. 

  1. Om du upplever att du blivit diskriminerad kan du göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DODO är en statlig myndighet som har till uppdrag att främja lika rättigheter och motverka diskriminering.

    Läs vad DO skriver om ”bristande tillgänglighet” här!

    OBS!! Har du blivit diskriminerad i ditt arbete och är medlem i ett fackförbund? Då ska du i första hand vända dig till fackförbundet!

    Om facket inte driver ditt fall kan du vända dig till DO, men då behöver du bifoga ett skriftligt intyg från fackförbundet att de inte driver ditt fall vidare.

Du kan också vända dig till någon av de Antidiskrimineringsbyråer som finns runtom i Sverige. De är en del av civilsamhället och erbjuder juridisk rådgivning och stöd till personer som upplever sig utsatta för diskriminering.

Det lokala och regionala byråerna är fristående, men de samarbetar med varandra och med DO.  

Du kan göra en DO-anmälan av diskriminering på grund av funktionsnedsättning med hjälp av den webbaserade Anmälningstjänsten

Anmälningstjänsten är en del av projektet Med lagen som verktyg som drivs av Independent Living institute

Vilka svenska lagar är det som gäller?

Sedan den 1 januari 2015 räknas Bristande tillgänglighet som diskriminering enligt den svenska Diskrimineringslagen. Det här betyder att personer med funktionsnedsättning inte får missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtas. Diskrimineringsförbudet är inte generellt, utan omfattar de samhällsområden som täcks av Diskrimineringslagen.