Likhet inför lagen-

Likhet inför lagen

Likhet inför lagen handlar om rätten till själv- eller medbestämmande och berör flera andra rättighetsområden. Rätten till själv- och medbestämmande har stor betydelse när det gäller frågor om personligt stöd och sjukvård eller psykiatri:

  • Du har enligt konventionen rätt till ett stödjande beslutsfattande. Om du vill veta var du ska vända dig för att överklaga frågor som handlar om personligt stöd – gå till det här avsnittet.

  • Rätten till själv – eller medbestämmande är också i högsta grad aktuellt inom sjukvården och psykiatrin. Du har enligt Funktionsrättskonventionen rätt att själv vara delaktig i beslut om vård och medicinsk behandling och medicinering. 

    Om du vill veta var du ska vända dig för att överklaga frågor om Sjukvård och psykiatri – gå till det här avsnittet.