I arbetslivet—

I arbetslivet

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Det kan till exempel handla om att en arbetsgivare eller verksamhetsansvarig inte genomför skäliga åtgärder för att du som har en funktionsnedsättning ska kunna jobba. 

 1. Har du blivit diskriminerad i ditt arbete och är medlem i ett fackförbund? 
  Då ska du i första hand vända dig till ditt fackförbund.

  Om facket inte driver ditt fall kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen, DO, men då behöver du bifoga ett skriftligt intyg från fackförbundet att de inte driver ditt fall vidare.

 2. Om du inte är medlem i facket eller facket inte driver ditt ärende kan du göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DODO är en statlig myndighet som har till uppdrag att främja lika rättigheter och motverka diskriminering. 

  Du kan också vända dig till någon av de Antidiskrimineringsbyråer som finns runtom i Sverige. De är en del av civilsamhället och erbjuder juridisk rådgivning och stöd till personer som upplever sig utsatta för diskriminering.

  Det lokala och regionala byråerna är fristående, men de samarbetar med varandra och med DO.  

Hjälpmedel eller anpassning

 • Behöver du hjälpmedel eller anpassning av arbetet kan du först vända dig till din närmaste chef.
 • Om du har ett arbete eller eget företag kan du också söka bidrag för arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan. Det Försäkringskassan ger bidrag för är hjälpmedel som du på grund av din funktionsnedsättning behöver för att kunna arbeta.

  Om du på grund av din funktionsnedsättning kan komma att få en hög sjukfrånvaro kan du också ansöka om särskilt högriskskydd. Detta innebär att Försäkringskassan står för din arbetsgivares sjuklönekostnader.

  Länk till mer information från Försäkringskassan om särskilt högriskskydd.

 • Är du missnöjd med ett myndighetsbeslut ska du i första hand begära att myndigheten omprövar sitt beslut. Du kan även överklaga myndighetsbeslut till en förvaltningsdomstol.

  Arbetsförmedlingen har en guide som hjälper dig hitta rätt information:

  Länk till Försäkringskassans guide 

Stöd och rehabilitering

 • Om du söker jobb och har en funktionsnedsättning kan du vända dig till Arbetsförmedlingen. Du kan ha rätt till lönebidrag, bidrag till hjälpmedel, andra ekonomiska stödinsatser i samband med anställning, men även andra former av stöd.

  Arbetsförmedlingen ger även information och vägledning till unga med funktionsnedsättning för att underlätta övergången från skola till arbetsliv. 

 • Du kan även få hjälp från Arbetsförmedlingen om du varit sjukskriven och behöver arbetslivsinriktad rehabilitering. Här samarbetar Arbetsförmedlingen med Försäkringskassan och ett flertal andra aktörer.

  Här är en sammanställning av Arbetsförmedlingens stöd till personer med funktionsnedsättning:

Länk till information från Arbetsförmedlingen om stöd för personer med funktionsnedsättning

Vilka svenska lagar är det som gäller?