Guide för föräldrar

Här kommer vi att publicera en guide som ger stöd åt föräldrar. Den ska fungera som en handbok med råd och stöd till föräldrar som behöver driva rättsliga processer för att barnen ska få sina behov tillgodosedda.

Vi kommer att ta med erfarenheter från föräldrar som drivit fall och från domstolspersonal, men även erfarenheter från projektet Det outsagda.