Barnkonventionen om rätten till utbildning

Två artiklar i Barnkonventionen, 28 och 29 handlar om rätten till utbildning.
Här är artikeltexterna:

28. Du har rätt till utbildning. Du ska få gå i grundskolan och den ska vara gratis.

29. I skolan ska du få utvecklas på alla sätt och förberedas för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle. Du ska också lära dig att respektera de mänskliga rättigheterna, dina föräldrar, din egen och andras kultur samt naturen.