Artikel 6. Rätten till liv

Artikel 6. Rätten till liv

1. Konventionsstaterna erkänner att varje barn har en inneboende rätt till livet. 

2. Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling.