Kan du få rättshjälp?

Kan du få rättshjälp?

Illustration - Rättshjälp

Om du saknar en försäkring som täcker kostnaden för en rättslig tvist kan du ha rätt till rättshjälp. Kolla först med ditt försäkringsbolag vad som gäller i ditt fall!

Rättsskydd är en försäkring som normalt ingår i hem-, villa- och fritidshusförsäkringar, men villkoren kan variera mellan olika försäkringsbolag och kostnader för fall som hamnar i Förvaltningsrätten täcks oftast inte av rättsskyddet i hemförsäkringarna.

Rättshjälp innebär att du själv inte behöver betala alla kostnader i samband med att du överklagar.

 

Juridisk rådgivning

För att kunna få rättshjälp måste du först ha fått minst en timmes juridisk rådgivning. Advokatbyråer och juristbyråer är inte skyldiga att ge rådgivning. Du måste därför specifikt fråga efter denna typ av rådgivning. Tolk ska ordnas av den som ger rådgivningen.

Den som är omyndig och saknar inkomst eller andra tillgångar kan få rådgivning gratis.

Ansökan om rättshjälp

Oftast skriver du din ansökan om rättshjälp tillsammans med den jurist eller advokat som har hjälpt dig vid den juridiska rådgivningen.

Det här kan du få hjälp med när du överklagar ett förvaltningsärende:

  • Kostnad för rättshjälpsbiträde. Den enskilde betalar själv en del av kostnaderna, rättshjälpsavgift. Rättshjälp kan ges i upp till 100 timmar. Om det finns särskilda skäl kan den enskilde få fler timmar rättshjälp.
  • Kostnader för utredning som inte kan göras av den förvaltningsmyndighet eller förvaltningsdomstol som ska pröva målet, till en kostnad av högst 10 000 kronor.Exempel på sådan utredning kan vara läkarintyg. Utredningen måste vara av betydelse för att tillvarata den enskildes rätt, det vill säga för att föra sin talan.
  • Kostnader för tolk och översättning.
  • Kostnader för att få ut kopior av handlingar och andra dokument från myndigheter. 

OBS! Det är viktigt att veta att bedömningen av om det finns ett behov av rättshjälp är mycket restriktiv i Förvaltningsdomstolen. De flesta ansökningar om rättshjälp får avslag.

Här finns informationen:

Paragraf 15, 17 och 34 i Rättshjälpslagen

Fördjupning

Länk: Mer om rättshjälp

Länk: Rättshjälpslagen