Vilka beslut kan överklagas?

Om ett myndighetsbeslutet går att överklaga ska myndigheten meddela detta i beslutet och även berätta hur överklagan av beslutet går till.

Alla beslut från myndigheter går inte att överklaga. Europakonventionen säger att beslut som handlar om civila och medborgerliga rättigheter, exempelvis rörande socialförsäkringen, alltid ska kunna överklagas.
Svensk rätt har inte alltid följt konventionen i det här avseendet och Sverige har vid upprepade tillfällen fällts i Europadomstolen för att beslut inte har varit möjliga att överklaga.