Om Funktionsrättskonventionen

konventionen_frilagd

“Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde. – FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”

Citatet är hämtat från artikel 1 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Rättigheterna för människor med funktionsnedsättning blev inte fullt tillgodosedda och 2006 tog FN fram en specifik konvention som förtydligar hur rättigheterna även gäller dem. Trots att de mänskliga rättigheterna funnits i över 60 år förekommer det fortfarande överträdelser mot dem i Sverige.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar slår fast rätten till fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället.

family-333064_640

Sedan 14 januari 2009 är Sverige bunden av konventionen och det särskilda tilläggsprotokollet. Det frivilliga tilläggsprotokollet innebär att en stat kan välja att godkänna att enskilda personer eller grupper av personer har möjlighet att klaga till en övervakningskommitté om de anser att deras rättigheter kränkts. Detta har Sverige valt att godkänna.

I konventionen definieras också några centrala begrepp.

Ett av dessa är ”universell utformning”, som betyder att produkter, miljöer, program och tjänster utformas på ett sätt som gör att de kan användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.

”Universellt utformade” produkter och tjänster ska inte utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där så behövs.

 

Utbildningsmaterial om konventionen

Handikappförbunden har tagit fram ett utbildningsmaterial kring konventionen.

 

Här finns mer information:

Dokument

FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN-konventionen på lättläst svenska

Sveriges första rapport till FN-kommittén

FN-kommitténs rekommendationer till Sverige