Kvinnor med funktionsnedsättning-

Kvinnor med funktionsnedsättning

Hit kan du vända dig om du upplever att du är diskriminerad:

  1. Har du blivit diskriminerad i ditt arbete och är medlem i ett fackförbund? 
    Då ska du i första hand vända dig till ditt fackförbund.

    Om facket inte driver ditt fall kan du vända dig till Diskrimineringsombudsmannen, DO, men då behöver du bifoga ett skriftligt intyg från fackförbundet att de inte driver ditt fall vidare.

  2. Om du inte är medlem i facket eller facket inte driver ditt ärende kan du göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen, DODO är en statlig myndighet som har till uppdrag att främja lika rättigheter och motverka diskriminering. 

Du kan också vända dig till någon av de Antidiskrimineringsbyråer som finns runtom i Sverige. De är en del av civilsamhället och erbjuder juridisk rådgivning och stöd till personer som upplever sig utsatta för diskriminering.

Det lokala och regionala byråerna är fristående, men de samarbetar med varandra och med DO.  

  1. Har du blivit utsatt för våld eller hot? Då kan du vända dig till en kvinno- eller tjejjour som kan ge råd och krisstöd. Information om närmaste kvinnojour hittar du hos Roks – Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige och hos organisationen Unizon.

     

  2. Du kan också vända dig till socialtjänsten i din kommun, som ska erbjuda stöd. 

Vilka svenska lagar är det som gäller?

Diskrimineringsfrågor regleras i Sverige genom Diskrimineringslagen.