Ett exempel: Rätten till ett oberoende liv

Ett exempel: Rätten till ett oberoende liv

Rätten att välja var och med vem man vill bo, rätten till respekt för sitt privat- och familjeliv och rätten att få bestämma över sina egna liv är grundläggande mänskliga rättigheter som exempelvis återfinns i Europakonventionen.

Artikeln 19 i Funktionsrättskonventionen tar upp dessa rättigheter så att de passar den situation som gäller för personer med funktionsnedsättning. Här beskrivs ett antal åtgärder som myndigheter kan behöva göra för att personer med funktionsnedsättning ska kunna använda sig av sina mänskliga rättigheter.

Artikel 19 säkerställer rätten till dessa åtgärder och därmed rätten till oberoende.