Hit kan du vända dig

Hit kan du vända dig

Funktionsrättskonventionen kan användas för att argumentera för dina rättigheter i svenska domstolar. Domstolarna ska tolka de svenska lagarna så att de så långt som möjligt överensstämmer med det som står i konventionen.

Men det är skilllnad på konventioner och lagar. Domstolarna kan inte använda Funktionsrättskonventionen direkt för att ge dig rätt. Istället är det genom den svenska lagstiftningen som du kan argumentera för att du ska få det du vill. 

Här bör du ha i åtanke att domstolarna hittills varit ovilliga att använda sig av Funktionsrättskonventionen, så det är långtifrån säkert att domstolarna tar till sig dina argument.

Här berättar vi vart du kan vända dig om du är missnöjd med ett beslut eller vill överklaga beslutet och vilka svenska lagar som gäller inom varje område.