Våld och övergrepp

Våld och övergrepp mot barn

Flera undersökningar har visat att barn med funktionsnedsättning löper större risk än andra barn att utsattas för våld och övergrepp. Det finns också en särskild utsatthet för flickor med funktionsnedsättning. 

Vad säger Barnkonventionen?

Barnkonventionen formulerar tydligt och klart barns rätt att inte behöva utsättas för någon form av våld och övergrepp. Staten ska skydda barnet mot fysiskt och psykiskt våld och övergrepp från föräldrar eller andra vårdnadshavare.

Staten ska också skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande eller sexuella övergrepp. 

Barnkonventionen fastslår också att inget barn får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Hur kompletterar Funktionsrättskonventionen?

Funktionsrättskonventionen ställer krav på att staten ska införa effektiv lagstiftning och ändamålsenliga riktlinjer för att säkerställa att barn och andra personer med funktionsnedsättning inte utsätts för utnyttjande, våld och övergrepp. Det handlar bland annat om lagstiftning, utbildningsinsatser och riktlinjer med syfte att skydda kvinnor och barn. Utnyttjande, våld och övergrepp ska identifieras, utredas och även lagföras när det är aktuellt.

Alla personer med funktionsnedsättning har rätt till självbestämmande och rätt till respekt för sin fysiska och mentala integritet på lika villkor som andra. De här rättigheterna skyddar mot övergrepp från det offentliga – exempelvis att bli placerad på institution mot sin vilja, tvångsbehandlad eller utsatt för vård som man inte vill ha. 

Det ska finnas en oberoende tillsyn av personal och verksamheter för att förhindra förekomsten av utnyttjande, våld och övergrepp mot personer med funktionsnedsättning.

Läs mer i Funktionsrättsguiden:

Artikel 16  – Rätt att inte utsättas för utnyttjande, våld eller övergrepp

Artikel 3 – Allmänna principer

Artikel 23 ska läsas tillsammans med Funktionsrättskonventionens allmänna principer, men även med de andra rättighetsartiklarna i konventionen.

Fördjupning:

FN tar fram en allmän kommentar som handlar om artikel 19. Den ska göra det lättare att tolka innehållet i artikeln:

Länk: Allmän kommentar nr 5 om artikel 19 (på Engelska) 5