Mer om bevisning

Mer om bevisning

Här är några exempel på olika typer av bevisning:

 • Medicinska intyg:
  – Läkarintyg
  – Arbetsterapeutbedömning, exempelvis en ADL-bedömning
  – Intyg från psykolog, kurator, sjukgymnast med mera
 • Andra sorters intyg
 • Uppgifter om inkomst
 • Kontrakt av olika slag
 • Kostnadsberäkningar
 • Vittnesförhör
  – Kan hållas med den eller de personer som du tror kan hjälpa dig att visa att ditt överklagande ska bifallas.
 • Sakkunnigutlåtanden

Ska kopior eller original skickas in?

I regel går det bra att skicka in kopior.
Om du skickar in en kopia och motparten ifrågasätter äktheten eller domstolen annars begär att du ska skicka in originalet är det mycket viktigt att du gör det.
Du ska givetvis ta en egen kopia och behålla denna om du skickar in originalet.